FENRIS


EN VIKINGAFÖRENING FÖR HISTORISKT ÅTERSKAPANDE

Om oss

Fenris är en förening vars syfte är att studera och främja vikingatida och medeltida kunskaper.
Fenris är per definition det som på svenska kallas för en förening för historiskt återskapande och levande historia. Det betyder att vi praktiskt studerar historia genom att t.ex. bedriva hantverk (som exempel kan nämnas textila hantverk, laga historisk mat o.s.v.) eller lära sig historiskt vapenbruk, dvs. de två delar som på engelska benämns Living History och Reenactment fighting. Föreningen är helt politiskt och religiöst obunden. Vi tar starkt avstånd från alla former av främlingsfientlighet och människor som exploaterar vår historia och använder den i sina egna syften.
En av höjdpunkterna inom historiskt återskapande är att åka på olika evenemang, både inom och utom Sveriges gränser. Detta kan innefatta allt från marknader till rena tränings- eller hantverkshelger. Vi håller till runt Göteborg.

Hantverk vi gör saker

  • Vårt mål är att förankra det vi gör i historiskt material, t.ex. skriftliga och arkeologiska källor

Härkamp Vi slår på folk

  • Med svärd, spjut, yxa och pilbåge ger vi oss in i slag som kan vara allt från två till över 400 personer.

Levnadsätt Vi lever som vikingar

  • Att leva som viking innhåller många saker, som och hålla sig torr utan paraply, sy utan symaskin och laga mat i järngrytor över öppen eld.

Hantverk

Vårt mål är att förankra det vi gör i historiskt material, t.ex. skriftliga och arkeologiska källor, och att sträva efter att vara noga med historisk korrekthet. Det gör vi för att få en känsla för hur det kan ha varit förr. Dessvärre finns det ibland luckor i källmaterialet. Vissa saker har helt enkelt inte överlevt till eftervärlden och där får vi försöka hitta det som är mest sannolikt, vilket vi gör genom att experimentera. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Finns det några indicier på att den här lösningen kan ha använts vid den tidpunkt vi försöker återskapa? Vi vill inte bara lära oss historia, vi vill också ha kul på vägen... och i ärlighetens namn så brukar vi lyckas ganska bra.

Härkamp

Med svärd, spjut, yxa och pilbåge ger vi oss in i slag som kan vara allt från två till över 400 personer. Träning sker tillsammans med andra vikingaföreningar i södra Sverige. Utöver de två träningstillfällena/vecka i Göteborg åker vi även till större träningshelger i Norge, Danmark, Skåne, Bohuslän m.m.

Levnadsätt

Att leva som viking innhåller många saker, som och hålla sig torr utan paraply, sy utan symaskin och laga mat i järngrytor över öppen eld. En av höjdpunkterna inom historiskt återskapande är att åka på olika evenemang, både inom och utom Sveriges gränser. Detta kan innefatta allt från marknader till rena tränings- eller hantverkshelger.
Under dessa får man tillfället att träffa en ofantlig massa trevliga människor som är intresserade av samma sak som en själv och samtidigt lära sig och bli bättre på det man gör.

myten

I den nordiska mytologin hittar man Fenrisulven.
Ett väldigt vargmonster, en urkraft, son till Loke och Angerboda. Ulven växte upp på Vallhall men skrämde gudarna med sin jättestorlek och sin ilska. Efter flera misslyckade försök att kedja fast honom lyckas Oden att binda ulven med kedjan Gleipner och på så sätt håller man denna kaoskraft under kontroll. Ett krav har dock Fenrisulven innan han binds. Att en gud skall lägga sin hand i hans käft. Tyr ställde upp och när ulven förstår att detta är en fälla, biter han av Tyrs hand.

Fenrisulven

av John Bauer

Brosch

funnen i skåne

Sköld

Vår sköld

Banér

vårt banér

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer.